Prihlásenie sa k odberu newslettera

Náš newsletter Vám bude pravidelne prinášať novinky o našich produktoch, tipy a zaujímavosti, výsledky nezávislých testov, súťaže, propagačné akcie a mnoho ďalšieho. Máte sa na čo tešiť!

Zaškrtnutím príslušného políčka registračného formuláru udeľujem spoločnosti Continental Barum s.r.o. so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 45788235, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 150 57, ako správca osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, pre marketingové účely. Konkrétne sú uvedené osobné údaje spracovávané za účelom zasielania obchodných informácii hovoriacich o ponuke výrobkov a služieb spoločnosti Continental Barum s.r.o. a za účelom optimalizácie takých marketingových informácií. V tomto zmysle od nás môžete dostávať zaujímavé personalizované ponuky o produktoch a službách našej spoločnosti. Za týmto účelom môžu byť Vaše osobné údaje predávané povereným zmluvným partnerom (spracovateľom). Zoznam týchto zmluvných partnerov nájdete na https://www.continental-pneumatiky.cz/osobni/legal/agentury-cz.
Tento súhlas je udeľovaný dobrovoľne, na dobu 5 rokov od jeho udelenia.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracovávali pre konkrétne účely, a to emailom na marketing@continental.cz, prípadne zasielanie newsletteru zrušiť odkazom v jeho zapätí, alebo na odkaze https://www.contigdpr.sk/odhlasenie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takým odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisu o ochrane osobných údajov budeme po primeranú dobu po odvolaní Vášho súhlasu spracovávať údaje o tom, že ste súhlas udelili alebo odvolali, a to za účelom prikázania, na akom základe Vám zasielame naše obchodné informácie. V prípade odvolania Vášho súhlasu s odberom obchodných informácií budeme aj naďalej spracovávať Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu za účelom vylúčenia toho, aby sme Vás opätovne kontaktovali za účelom ponúkania tovaru alebo služieb. V rámci odvolania Vášho súhlasu náš však môžete informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje pre tieto evidenčné údaje spracovávali.
Máte právo kedykoľvek od nás požadovať prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.
(více)